Pyramidehuset Kunstgalleri
Hva er egentlig et husgalleri? Mange som kommer til Pyramidehuset Kunstgalleri tror jeg har et eget rom med kunst i (kanskje i kjelleren? Vi har ikke kjeller). Andre tror det er et tilbygg på tomta hvor jeg har verksted og galleri. (Vi har ingen tilbygg, bare en rådden garasje fra forrige årtusen med plass til bil og ved).

“Husgalleri” var det mest dekkende ordet jeg fant for ideen som begynte å spire da vi flytta inn i pyramidehuset: Hva med å la huset bli et levende husgalleri? Levende fordi vi er en familie på fire som bor her, fordi kunst -og møbler- stadig sirkulerer og bytter plass, byttes ut, eller byttes inn, og husgalleri fordi kunsten vises i et miljø hvor noen faktisk lever og bor. Kunsten må tilpasse seg dynamiske og ofte kontrastfulle omgivelser. Her er kunst av ulik art og av ulike hender, mest min egen i form […]